Novice industrije

Uporaba krmnih dodatkov

2020-09-11

1. Piščanec

Piščančji prebavni trakt je razmeroma kratek in pregrada črevesne sluznice je krhka. V intenzivnih vzrejnih razmerah so v primerjavi z živalmi z dolgimi prebavnimi trakti bolj dovzetni za škodljive mikroorganizme, kar vodi do različnih bolezni. Uporabakrmni dodatkije eno od učinkovitih sredstev za preprečevanje in zdravljenje črevesnih bolezni ter izboljšanje učinkovitosti brojlerjev in plasti. Stopnja rasti brojlerjev je hitra, na intenzivno proizvodnjo pa močno vpliva okolje. Uporabakrmni dodatki can improve the balance of intestinal flora, reduce the incidence and mortality of intestinal diseases, increase slaughter weight, reduce feed and meat ratio, and reduce Emissions of harmful gases such as ammonia and hydrogen sulfide in the chicken house can improve product quality. The application of krmni dodatki in layer breeding can not only prevent diseases, improve production performance and feed remuneration, but also improve egg quality. Studies have shown that adding krmni dodatki to the diet of laying hens can increase the Hastelloy unit of the eggs, reduce the cholesterol content of the eggs, and have the effects of improving the thickness of the eggshell and reducing soft-shell eggs.

2. Prašič

Trenutne raziskave in uporaba to kažejokrmni dodatki have achieved good application effects in the breeding of piglets, sows and fattening pigs. Adding krmni dodatki to piglet diets can promote piglet intestinal development, improve intestinal health, reduce diarrhea rate, and increase piglet growth rate and feed conversion rate. For lactating piglets, adding krmni dodatki helps to establish a dominant flora of probiotics; for weaned piglets, it can improve the adverse effects of diarrhea and growth retardation caused by factors such as the secretion of digestive enzymes and the antigenicity of the diet. Studies have shown that the use of krmni dodatki in sow diets can improve intestinal health and improve sow immunity and reproductive performance. After adding krmni dodatki, it can improve the ability to adjust the balance of the bacterial flora in the gastrointestinal tract, increase the feed intake of the sow during lactation, inhibit weight loss, increase the fat and protein content in the milk of the sow, and improve the survival rate of weaned piglets and weaned piglets body weight. Adding krmni dodatkiprehrana prašičev za pitanje lahko poveča vnos krme in stopnjo pretvorbe krme, izboljša zdravje, skrajša obdobje pita in vpliva na izboljšanje kakovosti in zmanjšanje onesnaževanja okolja. Študije so pokazale, da dodajanjekrmni dodatkilahko zmanjša stopnjo driske pri pitanih prašičih, izboljša imunost, poveča vnos krme in prebavljivost krme, s čimer poveča stopnjo izkoristka prehrane in zmanjša razmerje med krmo in mesom. Poleg tega krmni dodatkiimajo določen spodbujevalni učinek na povečanje intramuskularne maščobe in povečanje vsebnosti esencialnih maščobnih kislin, kar lahko izboljša kakovost svinjine.

3. Prežvekovalci

Študije so to pokazalekrmni dodatki can improve the weight gain rate of meat ruminants such as mutton sheep and beef cattle, increase carcass net meat rate, and improve meat quality. For milk-producing ruminants, krmni dodatki can increase milk production, prolong the peak of milk production, increase milk fat rate, reduce the number of somatic cells in milk, and improve milk composition. It also has a certain effect on preventing mastitis and reproductive diseases. For calves whose digestive tract is not well developed, the use of additives can promote the establishment of the calf's gastrointestinal flora, adjust the balance of the flora, and reduce the occurrence of calf diarrhea. In addition, the use of krmni dodatki can promote the weight gain of calves.

4. Vodni proizvodi

Uporabakrmni dodatkiv vodnih proizvodih je utelešen v dveh vidikih: vaba in čiščenje vode. Krmni dodatki lahko izboljšajo mikroekološko ravnovesje vodnih živali, spodbujajo rast in razvoj, igrajo vlogo pri preprečevanju in nadzoru bolezni ter izboljšanju proizvodne učinkovitosti. Probiotiki se lahko naselijo v črevesju rib, da spodbujajo rast in razvoj rib ter izboljšajo odpornost proti boleznim. Krmni dodatki za krmo lahko zmanjšajo pojavnost kozic in povečajo preživetje in donos.Krmni dodatkise lahko uporabljajo kot imunostimulansi in dodatki za vodne živali za pospeševanje razvoja imunskih organov, izboljšanje ravni humoralne imunosti in izboljšanje imunske funkcije. Ta učinek je bil preverjen pri številnih vodnih živalih. Fotosintetske bakterije in nitrificirajoče bakterije v Ljubljanikrmni dodatkilahko uživajo organske snovi v vodnem telesu, odstranjujejo amoniakov dušik, vodikov sulfid, nitritni dušik itd., so pomembni koristni mikroorganizmi, ki se trenutno uporabljajo za izboljšanje okolja ribogojstva. Uporabljajo se pri vodnih živalih, kot so kozice in japonska iverka. Dobri učinki uporabe so doseženi pri reji.